Miljardären och Moment 22

Den amerikanske författaren och konstnären Kurt Vonnegut beskriver i sin dikt Joe Heller hur han och den framstående författaren Joseph Heller var på fest hos en miljardär.

Read more
Det du gör

Med tanke på att det är en så liten del av våra liv som vi faktiskt kan kontrollera är det slående att konstatera hur många människor som ägnar merparten av sin tid åt att försöka.

Read more
Om tid

Tiden är därför utan tvekan vår mest ändliga och knappa resurs. Den skiljer sig dessutom från alla andra resurser i att den inte kan fyllas på, den är omöjlig att lagra och kan inte förbrukas i förväg.

Read more
Ansvar

Lyssna gärna på tips, goda råd och idéer men beslutet och ansvaret för dina pengar är i slutändan alltid ditt eget.

Read more
Förnöjsamhet

Den enskilt viktigaste egenskapen för att bli bra med pengar är sannolikt förmågan att kunna leva utan att göra av med alla pengar du tjänar. Det kan låta simpelt men det är i själva verket höjden av sofistikation.

Read more
Behov eller begär?

De flesta människor fattar mediokra finansiella beslut eftersom de är genuint dåliga på att förstå skillnaden mellan sina behov och sina begär.

Read more
Tillräckligt med pengar

Pengar är en resurs vars värde skapas av dess syften och ändamål, pengar har inget egenvärde i sig. Värdet pengar ger dig kommer i slutändan av hur du använder dem.

Read more
Pengar är viktigt för alla. Även för dig.

Att vara bra med pengar ger dig möjlighet att leva på det sätt som just du tycker är viktigt och att göra de saker som verkligen betyder någonting för dig. Du kommer nog att bli förvånad över hur enkelt det faktiskt är.

Read more
En enkel väg

Vi kallar vår filosofi och vårt förhållningssätt kring pengar för en enkel väg.

Read more
Formulera din målbild

Din målbild behöver inte vara kristallklar. Det viktigaste är att de stora dragen är tydliga och att den har en mening för just dig.

Read more
Skapa målbilder för din framtid

Att skapa en målbild för framtiden är inte en enkel uppgift. Det är en svår uppgift. Det är kanske den enskilt svåraste uppgiften du kommer ställas inför om du vill bli bra med pengar.

Read more
Gör mindre, få mer gjort

Genom att göra de viktigaste 20% av en uppgift kan du uppnå 80% av det potentiella resultatet. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg för dig att använda.

Read more
Om motivation

Genom att bli bra med pengar kan du forma ditt liv utifrån sådant du tycker är viktigt och givande för just dig.

Read more
En enkel väg

Vi kallar vår filosofi och vårt förhållningssätt kring pengar för en enkel väg. Följer du vår filosofi och våra råd så kommer du bli bra med pengar.

Read more