Önskan om snabba resultat

Det är lätt hänt att överskatta sådant som du vill få gjort på kort tid. Människor har i grunden en preferens att vilja se omedelbara resultat av sina ansträngningar. Samtidigt har många en fallenhet att underskatta vad som är möjligt att åstadkomma på lång sikt. Varje resa börjar som bekant med ett första steg, även den längsta resan.
Summan av många aktiviteter blir över tid stor och därför behöver vi låta saker få ta tid. Bara genom att ha tålamodet att låta saker ta tid kan vi uppnå stora resultat. Stora resultat kommer sällan av enskilda genombrott utan av summan av många små aktiviteter. Utmaningen med livet är att handlingar och resultat inte alltid kommer vara direkt eller ens tydligt länkade. Återkopplingen för handlingarna är ofta otydlig eller obefintlig eftersom så mycket i livet påverkas av omständigheter helt utanför vår egen kontroll. Du kan leva stora delar av livet utifrån handlingar som linjerar med dina värderingar men utan att se några tydliga resultat, allt beroende på faktorer utanför din egen påverkan. Låt inte det nedslå dig i din strävan att finna en enkel väg. En förutsättning är förstås att du förstår dina omständigheter och värderingar. Utan att ha din interna kompass klar för dig så riskerar du att leva i ovisshet.
Vi brukar göra en liknelse med att köra bil i mörker. Tänk dig att du ska bege dig ut på en riktigt lång bilresa - hundratals mil. Men dina billampor ger dig bara några meters sken. Hindrar det dig från att åka? Nej, såklart inte. Även om du bara har några meters sikt så är det likväl fullt möjligt att göra en bilresa på hundratals mil i mörker. Det viktiga är att du har en uppfattning kring vägen - vilken riktning och hastighet som är lämplig för dig på just din resa.
Samma principer tänker vi gäller för resan som alla gör i livet. Även om vi inte med säkerhet kan veta vad som sker ens samma dag, än mindre nästa vecka, nästa månad eller nästa år - så är det fullt möjligt att hitta en önskad riktning och komma till ett önskat läge. Visst, ibland kanske vi hamnar lite ur kurs, ibland kanske vi stöter på någon form av hinder eller tar en omväg. Men har vi bara en tydlig riktning, tanke om vilken hastighet vi vill hålla och vilka omständigheter som gör vår färd så trivsam och meningsfull som möjligt, så tror vi att de flesta av oss faktiskt kan få en riktigt bra livsresa. Det gäller bara att vi inte blir för distraherade av alla blänkande fina saker längs vägen som riskerar att störa vår uppmärksamhet.