Att bli rik är eftersträvansvärt

Pengar är ett viktigt verktyg i livet. Det kan användas för såväl bra som dåliga syften. Men pengar har ingen egen vilja. Att säga saker som att “pengar är roten till allt ont” är ren dumhet.

Däremot kan vi skriva under på att oförmågan att vara bra med pengar är roten till många dumma beslut. Det ligger ett stort ansvar på den som har pengar att se till så att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt.

När du hanterar dina pengar behöver du lära dig att uppvisa en dubbelsidig respekt - mot dig själv och mot andra. Det är genom att du har förbrukat din egen tid som du kan disponera pengarna.

Hur du använder dina pengar visar för dig själv och för andra på vilket sätt du värdesätter din egen tid. Pengarna representerar tid som du aldrig kommer kunna få igen.

Var respektfull och avsiktlig i hur du sköter dina pengar - inför dig själv och inför andra.