Behov eller begär?

En riktigt knivig knäckfråga för att bli bra med pengar handlar om att reda ut för dig själv vad som är ett faktiskt behov och vad som egentligen är ett begär. De flesta människor fattar mediokra finansiella beslut eftersom de är genuint dåliga på att förstå skillnaden mellan sina behov och sina begär.

Att inte kunna göra skillnad mellan behov och begär leder oundvikligen till strävan efter kortsiktig tillfredsställelse av begär framför bra och långsiktiga finansiella beslut. Bra finansiella beslut har utgångspunkt i dina förväntningar för livet, de faktiska behoven som krävs för att stödja dessa och de finansiella resurser du behöver för att förverkliga dem. Ett behov är ett form av krav eller förutsättning för din fysiska och emotionella överlevnad, allt annat är begär. Ett behov kan vara tak över huvudet eller mat på bordet. Men det kan också vara frihet att själv bestämma över din tid eller att inte lämna över möjligheterna för att skapa ett gott liv i händerna på andras godtycklighet.

I stundens hetta när du är på väg att fatta ett finansiellt beslut kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att göra åtskillnad mellan behov och begär. För att skapa mer distans och perspektiv till beslutet kan det underlätta att praktisera förnöjsamhet (mer om det i nästa del) över din egen situation innan du ger dig i kast med att separera behov från begär.

Nedan har vi samlat tre övningar från vår bok som kan hjälpa dig:

Formulera de viktigaste värderingarna
Identifiera verkliga behov
Beskriv din verkliga ledstjärna.