Bli en bra investerare - sluta leta bra investeringar

Om du har ambitionen att investera dina pengar behöver du förstå vad du kan och inte kan kontrollera. Det ger dig möjlighet att styra din tid och energi till rätt uppgifter. Tyvärr har de flesta investerare totalt missuppfattat vad de själva kan påverka.

Processen hur du investerar är mer avgörande för resultatet än vad du investerar i.

De flesta investerare lägger för mycket tid på att fundera över vilka investeringar de ska satsa sina pengar på, istället för att fundera över hur de ska bete sig som investerare och vilken typ av investeringsprocess de ska använda.

Av alla de människor vi talat om pengar med så är det ännu ingen vi träffat som har en skriftligt dokumenterad finansiell plan. Ingen.

Så länge de du utgår från en rimligt investeringsprodukt som matchar dina finansiella mål och som går att få till en rimlig kostnad så har investeringsprocessen långt större påverkan för slutresultatet för dig än att leta bättre investeringar.

Saker dåliga investerare gör:

  • köper dyrt och säljer billigt
  • saknar uttalad strategi
  • byter strategi regelbundet
  • saknar en skriftlig plan
  • köper sådant som är på modet för tillfället (bitcoin, teknikaktier, cannabisaktier osv)
  • byter investeringar utifrån vad som gått bra senaste tiden
  • får panik och säljer när marknaden går ner
  • saknar uttalade mål
  • saknar metod för utvärdering och uppföljning
  • tar risker de inte förstår, inte tjänar på att ta och inte behöver ta

De flesta investerare, privata såväl som professionella, har kort tidshorisont. Framgångsrika investerare har lång tidshorisont. Värdet på dina investeringar en enskild dag spelar ingen roll om du inte ska använda pengarna samma dag.

Din uppgift som investerare är att säkerställa att tidshorisonten för dina investeringar matchar tidshorisonten för dina målsättningar.

Att investera framgångsrikt är ofta fruktansvärt tråkigt. Bortsett från resultatet.

Du behöver en genomtänkt och nedskriven finansiell plan. Och du behöver hålla dig till planen. Det som framförallt kommer vara avgörande om du ska bli en framgångsrik investerare är om du klarar av att hålla dig till planen

På kort sikt är aktier riskfyllt eftersom värdet kan svänga kraftigt på kort tid. På lång sikt är räntesparande riskfyllt eftersom värdet urholkas av inflationen. Mindre än 10 år är inte speciellt lång sikt.

Börsen kommer vid något tillfälle krascha och falla 50% eller mer i värde. Det är väntat.
När det är stor rea i affären springer kunderna snabbt dit. När det är stor rea på börsen springer kunderna snabbt därifrån.

Det är lätt att överskatta behovet av stora vinster på kort sikt och underskatta värdet av små vinster på lång sikt.

Framgångsrika investerare lägger all sin tid och energi på sådant de själva kan kontrollera: håller kostnaderna så låga som möjligt och följer sin finansiella plan.

Ingen investerare kan förutsäga framtiden. Därför lägger framgångsrika investerare inte sin tid och energi på att försöka.

Lyssna inte på köp- och säljråd från någon som vill sälja dig något.