De grundläggande reglerna kring mänsklig dumhet


Nationalekonomiprofessorn Carlo M. Cipolla skrev under 1970-talet en kort men tänkvärd essä benämnd “De grundläggande reglerna kring mänsklig dumhet” (The Basic Laws of Human Stupidity)

Det är i kort en teori om dumma människor i allmänhet och mer specifik varför dumma människor är de absolut farligaste personerna på jorden.

Professor Cipolla presenterar i sin skrift fem grundläggande regler för mänsklig dumhet. Låt oss titta närmare vad de innebär.

Regel nummer ett

Antalet dumma människor underskattas alltid och utan undantag.
Orsaken är att det är lätt att överskatta människors förmåga baserat på yttre attribut såsom jobb, utbildning, vältalighet etc.

Vilket tar oss vidare till regel nummer två.

Regel nummer två

Sannolikheten att någon är dum är helt oberoende av alla andra attribut den personen har.
Det finns samma andel dumma människor inom varje grupp av människor, oavsett om vi pratar om raketforskare, Nobelpristagare eller hjärnkirurger. I alla samhällsklasser, alla yrkesgrupper, alla nivåer av utbildning - kort sagt samtliga grupperingar av människor du kan tänka dig finns samma andel dumma människor.

Professor Cipolla avstår dock från att försöka uppskatta hur stor andelen är med anledning av regel nummer ett.

Regel nummer tre (den gyllene regeln)

En dum person är någon som genom sitt handlande orsakar förluster för andra utan någon som helst vinning för dem själva.
Människor kan klassificeras i fyra grundläggande grupperingar baserat på deras agerande:

Skarmavbild 2019-06-18 kl 141949png

Definitionen av en dum människa är någon som genom sitt agerande orsakar förluster för andra utan vinning för dem själva. I många situationer kan dumma personer både orsaka förluster för andra och sig själva.

Rationella personer reagerar ofta med viss misstro mot det här resonemanget men det är lätt att förstå eftersom rationella personer inte kan sätta sig in i hur en icke-rationell person fungerar och tänker.

Det här är en egenhet som är viktig att ta fasta på. Dumma personer fortsätter vara dumma genom hela livet i alla möjliga tillfällen och händelser, till skillnad mot icke-dumma personer vars beteende kan variera utifrån omständigheterna. En person som är intelligent i vissa situationer kan agera naivt eller vara en bandit i andra. Men en person som agerar dumt i en situation kommer med största sannolikhet att göra detsamma även under andra omständigheter.

Regel nummer fyra

Icke-dumma människor underskattar faran dumma människor utgör.
För att fullt ut förstå varför icke-dumma människor underskattar faran dumma människor utgör behöver vi förstå vilken typ av fara vi har att göra med. Mer specifik så underskattar alltid icke-dumma människor att under alla omständigheter och i alla situationer så är det extremt kostsamt i termer av tid, pengar och energi att ha att göra med dumma människor.

Regel nummer fem

Dumma människor är de farligaste människorna på jorden.
En bandit är förvisso farlig genom att han vill skada andra för egen vinning, men han eller hon är därför också förutsägbar. En bandits handlingar går att förutse och planera för.

Men en dum person är helt och fullkomligt oberäknelig. Dumma människor drivs över huvud taget inte av incitament utan orsakar bara konstant problem för andra utan att ha någon som helst egen vinning av sitt beteende.

Det säkraste sättet för icke-dumma människor att hantera dumma människor är därför att i så stor utsträckning som det är över huvud taget möjligt försöka att inte ha med dem att göra.