Den som dör

Den som känner andra är klok, den som känner sig själv är upplyst;
den som besegrar andra har makt, den som besegrar sig själv är stark;
den som vet när han har tillräckligt är rik;
den som inte ger upp visar viljestyrka;
den som inte förlorar sin plats kommer att bestå;
den som dör men inte glöms bort lever länge.

Lao Zi - Dao de Jing