Det du gör

Varje enskild stund innehåller ett val: valet om vad du ska ägna din uppmärksamhet åt. Som vi tidigare beskrivit är vi starka förespråkare av att sträva efter att vara så närvarande som möjligt i stunden. Genom att ägna dig åt sådant som inte tillhör stunden - vad andra gör, vad andra tänker, det du gjorde igår, det du ska göra imorgon - så riskerar du att bli delvis omedveten om det som samtidigt sker omkring dig.

Du riskerar alltså att inte uppskatta det som sker såsom det sker, otvunget och obehindrat, och du förminskar dina möjligheter att känna tillfredsställelse över var du är och vad du har. Att inte vara närvarande tror vi helt enkelt är en sämre väg att gå. Även om en stund upplevs svår så har du alltid möjligheten att välja ditt förhållningssätt till det som sker. Epiktetos lägger redan i första stycket av Handbok i livets konst fram vattendelaren för vad vi själva kontrollerar:
Somliga saker kan vi bestämma över, andra inte.

Vi bestämmer över våra åsikter och vår inställning, vårt begär och vår motvilja - med andra ord sådant som vi gör själva. Men kroppen bestämmer vi inte över, inte våra ägodelar heller, vårt anseende och vår ställning - kort sagt sådant som vi inte gör själva.

Epiktetos - Handbok i livets konst

Det är fascinerande att konstatera att samtliga områden som han menar att vi kan påverka är mentala områden. Epiktetos utelämnar till och med våra känslor. Uppräkningen för vad vi inte kan påverka börjar med kroppen och efter det behöver man knappt följa med fler områden. Om vi inte ens klarar av att kontrollera vår egen kropp så är det närmast överflödigt att fortsätta med sådant som ligger ännu längre ifrån oss såsom ägodelar, anseende och ställning.

Med tanke på att det är en så liten del av våra liv som vi faktiskt kan kontrollera är det slående att konstatera hur många människor som ägnar merparten av sin tid åt att försöka. Vi tror att det är en tröstlös uppgift utan vinnare. Lär istället av naturens väg. Se till exempel på hur en hund lever. Den försöker inte leva upp till hur andra vill att en hund ska vara. Den är till 100 % upptagen med att bara vara hund, på ett naturligt och otvunget sätt. Det är genom den typen av fullständig närvaro som vi kan uppskatta och njuta av livet.

Vi ser på finansiella beslut som en form av omröstning. Att välja att göra eller att inte göra olika typer av finansiella aktiviteter är enkelt uttryckt en möjlighet att rösta med fötterna. Genom dina finansiella beslut visar du för dig själv och andra vilka val och prioriteringar du gör med dina resurser. Är du avsiktlig i dina val visar du att du värdesätter dina resurser högt. Det är så oerhört lätt att dras med i hur andra lever, men uppgiften är ju inte att härma andras livsstil utan att forma livet såsom passar just dig, dina värderingar och dina intressen bäst. Det är fullt ut din egen sak att själv välja vad du gör och inte gör med de resurser du disponerar.

Utmaningen för många är att ge sig själv tid och möjlighet att kunna tänka så pass klart att de kommer till insikt kring vad som är verkligt viktigt för dem. Det är baksidan av idealet att vara en person med mycket på gång. En full kalender framställs av många som eftersträvansvärt, men ett bra liv kommer sannolikt istället av att ge ett fåtal uppgifter fullständig koncentration och uppmärksamhet. När du utför en uppgift men samtidigt är frånvarande i tanken ger du dig själv inte möjligheten att uppleva tillfredsställelse i det du gör.

En fullständig närvaro ger dig möjlighet att uppfatta de små nyansskillnaderna som på sikt ger dig större förmågor. När människor hänger sig åt en uppgift fullständigt så förlorar vi samtidigt känsla för tid och rum. Och det är då forskningen visar att vi presterar vårt absolut bästa. Mihaly Csikszentmihalyi, en ungersk-amerikansk psykologiprofessor har genomfört mycket forskning kring det här området vilket han kallar flow.