Det kan vara en bra idé att be om hjälp.

  1. Du vet ingenting.
  2. Du börjar läsa på. Du lär dig en del.
  3. Du känner att du börjar behärska hur det funkar.
  4. Du kanske till och med förstår bättre än vad andra förstår...
  5. Du fattar några smarta beslut.
  6. Det visar sig att du inte visste mer än vad andra visste. Du har förlorat pengar
  7. Du ber om hjälp.