Din nettoförmögenhet

Alla människor har en nettoförmögenhet. Även du. Nettoförmögenhet är summan av dina tillgångar minus dina skulder.

Att ha koll på nettoförmögenheten är en av de viktigaste uppgifterna för dig som vill bli bra med pengar. Genom att beräkna din nettoförmögenhet skapar du dig en ögonblicksbild av din personliga finansiella situation.

Tillgångssidan består av alla de tillgångar du äger och kontrollerar. Här ingår även de fordringar du har på andra, t.ex. pensionstillgångar eller andra legala fordringar.

När du gör beräknar din nettoförmögenhet kan det finnas ett värde i att gruppera eller strukturera dina tillgångar efter deras legala, skattemässiga eller finansiella egenskaper.

Det är lätt att överskatta marknadsvärdet på en tillgång som saknar ett dagsaktuellt marknadsvärde. En metod att komma vidare då är att fråga dig vad du skulle vara beredd att betala för tillgången idag om du inte ägde den. Om du systematisk överskattar värdet på dina tillgångar lurar du ingen annan än dig själv. verkligheten kommer komma ikapp dig den dagen du behöver sälja.

Skulder är alla de förbindelser du gjort att återbetala pengar till någon annan. Skilj mellan säkerställda (dvs med panträtt) och icke säkerställda skulder. Skulder belastas i regel med ränta. Genom att notera räntan för respektive skuldpost får du en enkel överblick över vilka skulder som är dyra respektive mindre dyra. En bra grundregel är att helt enkelt inte låna pengar.

Skulder kan även ha andra egenskaper värda att belysa, t.ex. omläggning av villkor, räntor, löptid eller amorteringsvillkor. Säkerställda skulder har i regel lägre räntekostnad eftersom panträtten kan komma att nyttjas av den som lånat ut pengarna under vissa förutsättningar.

Genom att följa förändringen av din nettoförmögenhet över tid kan du se hur din livsstil påverkar din finansiella ställning.

Om du är bra med pengar helt enkelt.