Du behöver en skriftlig finansiell plan

Skulle du flytta in i ett hus byggt utan ritning? Skulle du åka med ett flygplan tillverkat utan konstruktionsritningar? Skulle du gå på en bro där ingen gjort hållfasthetsberäkningar?

Självklart skulle du inte det.

Märkligt då att så många lever sina finansiella liv utan någon som helst plan, eller planering för den delen.

Genom att göra en plan för din finansiella framtid så tar du ett av de avgörande stegen du kan ta för att bli bra med pengar. Det är en bevisad väg att skapa trygghet, handlingsutrymme och förankring kring din finansiella situation.

Att ro i land en så långsiktig och utmanande uppgift som att bli bra med pengar, utan att skapa en ritning för hur du ska gå tillväga, är inte särskilt sannolikt.

En finansiell plan kombinerat med att ha koll på utgifterna är absoluta förutsättningar för att nå finansiell framgång av egen kraft. Märkligt då att så får personer faktiskt gör det. Men så är ju de flesta heller inte särskilt bra med pengar.

Grunderna för en finansiell plan är enkla:
  1. Förstå vad du vill uppnå
  2. Förstå ditt utgångsläge
  3. Räkna ut vad som krävs av dig i termer av tid, sparande och avkastning. De förstnämnda två är sådant du själv kan styra över!
  4. Använd beprövade, bevisade verktyg och metoder
  5. Formulera din plan skriftligt
  6. Diskutera gärna din plan med andra. Det ger ett starkare åtagande och möjlighet till konstruktiv kritik.

Det går såklart att göra en plan mer komplex och omfattande utifrån den individuella situationen och behovet. Vi är av åsikten att den bästa planen är den som faktiskt blir gjord så det finns inget egenvärde i en omfattande och komplex planering. Den som hävdar annat vill säkert sälja något till dig….

Har du din finansiella plan klar? Om inte: när ska du göra den?