En bok

Vi har beslutat att skriva en bok.

Det kommer att bli en handbok till att förstå pengar och fatta bättre finansiella beslut.

Ambitionen är att den ska vara klar och finnas tillgänglig under 2020.

Vill du veta mer eller hålla dig uppdaterad så kontakta oss här.

God jul och gott nytt år!