En komplett guide till hur du ska hantera dina investeringar

Nu när det pratas mycket i media om att börsen och ekonomin står inför stora utmaningar är det lämpligt med en kort men komplett guide kring hur du ska hantera dina investeringar.

  1. Ta fram din skriftliga finansiella plan.
  2. Gå igenom de målsättningar du skrivit ner - gäller de fortfarande eller har något förändrats? Fortsätt till 3.
  3. Logga in på din internetbank och sammanställ din nuvarande portfölj av investeringar.
  4. Överensstämmer din nuvarande portfölj med den portfölj du formulerat i din skriftliga finansiella plan? Om ja: gå till steg 6, om nej gå till steg 5.
  5. Byt ut de investeringar som inte överensstämmer med din skriftliga finansiella plan.
  6. Logga ut från internetbanken. Gör inget mer.

Att investera är 99% psykologi och 1% finansiellt kunnande. Ju mer aktiv du är desto sämre resultat kommer du få. Kortsiktiga svängningar i värdet är priset du behöver betala för möjligheten till högre avkastning.

Så länge du sitter i rätt båt behöver du inte göra annat än sitta still i båten.


Grattis - du har nu blivit en lite bättre investerare!