Förnöjsamhet

Den enskilt viktigaste egenskapen för att bli bra med pengar är sannolikt förmågan att kunna leva utan att göra av med alla pengar du tjänar. Det kan låta simpelt men det är i själva verket höjden av sofistikation. Du kan alltid spara dig ur en bristfällig investering men du kan aldrig investera dig ur bristen på sparande. Även den bäste investeraren slutar fattig om han inte är villig att avstå konsumtion och motsatt kan även den sämsta investeraren bli rik genom strävsamt sparande.

Ett säkert sätt att ständigt leva med en känsla av otillräcklighet är att jämföra sig med andra. Det finns alltid någon som har mer. Aldrig tidigare genom historien har vi så enkelt kunnat kommunicera med varandra över jordklotet och tyvärr används en stor del av den möjligheten idag till jämförelser av social status. Det är oerhört lätt att dras med och jämföra sig med andras bästa sidor. Det är en dålig väg att gå för dig som strävar efter att bli bra med pengar.

Ytterst svarar du endast inför dig själv, det är inför din egen bedömning du i slutändan kommer ställas. Att ständigt försöka leva upp till andras förväntningar är en säker väg att uppleva tillkortakommande, för den som lever med en ständig oro över vad andra ska tycka kommer vardagen att bjuda på en återkommande besvikelse över sakernas tillstånd.

Ger du dig istället tydliga förväntningar kring vad du värdesätter och hur du vill utforma din vardag så har du förutsättningar att leva ett gott liv oavsett omständigheterna. Det är lätt att glömma allt välstånd och de fantastiska förutsättningar vi som lever idag har. Aldrig någonsin i världshistorien har människor haft så stora möjligheter att själva påverka och styra sina egna liv som idag. Det glöms lätt bort i en tid av konstanta sociala jämförelser.

I en undersökning ställde amerikanska radioprogrammet NPR frågan om de svarande helst tjänade 70.000 dollar per år idag eller 70.000 dollar per år men levde år 1900. En tredjedel svarade att de hellre skulle välja att leva i det förra århundradet - trots alla stora hälsomässiga, demokratiska och teknologiska framsteg som skett sedan dess. Det som vi som lever idag tar för givet skulle uppfattas som ett mirakel år 1900: smartphones i varje ficka, modern sjukvård tillgänglig för de flesta, möjligheter att resa nästan vart som helst på jorden, lika rättigheter för kvinnor och män osv. Men för många känns det helt enkelt bättre att tjäna relativt mycket än relativt lite - även om det innebär en lägre levnadsstandard. Dagens medelklass lever långt mycket godare än gårdagens kungar.

Att bli bra med pengar genom en enkel väg står inte för nollkonsumtion. Vi vill dock understryka värdet av att utvärdera verkliga behov och de faktiska kostnaderna i termer av såväl pengar som tid som kommer med nya köpbeslut. För att kunna stå emot det ständiga bombardemanget av konsumtionsdrivna budskap i media och marknadsföring så gäller det för dig att hitta en motvikt som grundar ditt välbefinnande i verklig tillfredsställelse över din situation och över sakernas tillstånd såsom de är, inte i köp av nya saker och tjänster.

Förnöjsamhet är alltså nyckeln till att komma ur begäret för ökad konsumtion. Men förnöjsamhet kräver regelbunden och avsiktlig reflektion och det är en svår uppgift som många människor medvetet eller omedvetet utelämnar. Faktiskt reflektion kräver tid och många är helt enkelt så upptagna med ständiga här-och-nu-uppgifter i sin vardag att det inte lämnar någon tid eller energi över till verklig eftertanke.

Vi tror att sann reflektion kommer då du ger tanken utrymme och möjlighet att gro utan avbrott. I alla tider har framgångsrika människor som uträttat storartade saker för sig själva eller andra gjort det utifrån reflektion, stillhet och sinnesfrid. Det är helt enkelt en förutsättning för att klara av att fokusera på det som är viktigt.

Vårt förslag är därför att du ger dig själv utrymme för att stanna upp och ta en paus från vardagen. På så sätt tror vi att du kommer att bli bättre på att känna förnöjsamhet över allt det du faktiskt redan har.

Här finner du ett antal övningar du kan använda för att träna förnöjsamhet.