Formulera din målbild

Din målbild behöver inte vara kristallklar. Det viktigaste är att de stora dragen är tydliga och att den har en mening för just dig. Din målbild kommer ge dig en framtida riktning kring hur du kan fatta beslut.

Målbilden bör vara ganska kortfattad, två tre meningar räcker långt. Vi tror inte på några speciella formkrav utöver att den nog inte bör bli för omfattande.

En metod för att hitta områden som är viktiga för din målbild är att utgå ifrån vad du uppskattar och inte uppskattar med din nuvarande livssituation.

Gör en lista på de saker du tillbringat tid med den senaste månaden. Vilka områden känns viktiga där du skulle vilja tillbringa mer tid inom? Vilka områden skulle du helst välja bort?

Genom att gå igenom listan område för område och lyfta fram de saker du uppskattar i din vardag kan du ta steg mot att bättre förstå hur du vill leva på sikt och genom att ifrågasätta de saker du inte uppskattar i din vardag får du möjlighet att på ett mer systematiskt sätt försöka sträva mot att undvika eller byta ut dem.