Gör ingenting - bara stå där!


Allmänt gäller att ju mer aktiv du är inom ett område desto bättre kommer du också bli på detsamma.

Golfspelaren som står och nöter slag på rangen får en bättre sving.

Simmaren som nöter längd efter läng i bassängen får bättre tider.

Bagaren som bakar tårta efter tårta gör bättre bakverk.

Det här förhållandet mellan aktivitet och prestation gäller för nästan samtliga områden i livet. Med ett undantag. Investera pengar.

En av de mest utbredda missuppfattningarna vad som gör en bra investerare handlar om aktivitet. Ofta påpekas att du bör se över och vara aktiv med dina investeringar. Tyvärr går det här rådet tvärt emot vad forskning och empiri visar.

Forskningen är enig i att en av de mest effektiva sätten att skapa bättre avkastning som investerare är att vara mindre aktiv saker kring sina investeringar. Det här kan låta kontraintuitivt men är helt logiskt.

Människor i allmänhet har en tendens att låta känslor styra sina beslut i stor utsträckning. Få områden är så emotionellt laddade som tanken på de egna pengarna. Konsekvensen blir att när värdet på en investering har gått upp känner många sig nöjda och har en tendens att köpa mer. När en investering däremot går ner i värde reagerar många av rädsla och besvikelse och säljer istället. Det rationella kring investeringar är ju att köpa billigt och sälja dyrt, inte det omvända. Ändå har många investerare en tendens att göra precis tvärtemot vad de borde, drivet av känslomässiga beslut.

Det enklaste sättet att bli en bättre investerare är därför helt enkelt att låta bli att försöka förbättra sin egen prestation genom att vara aktiv. Istället accepterar den rationella investeraren att marknaden över tid alltid har gått upp och gör helt enkelt ingenting mer så snart portföljen är investerad i enlighet med den skriftliga finansiella planen. Den rationella investerarens ledord blir sonika:
Gör ingenting - bara stå där!