Gör mindre, få mer gjort

Vi är varma förespråkare av paretoprincipen.

Paretoprincipen är en empirisk regel som grundar sig i upptäckter gjorda av den italienske vetenskapsmannen Vilfredo Pareto. I slutet av 1800-talet studerade han bl.a. förmögenhetsfördelning hos den Italienska befolkningen, dvs. vilka i befolkningen som ägde vilka tillgångar. Genom sin forskning identifierade han att förmögenheten var ojämnt fördelad över befolkningen, där 20% av den italienska befolkningen ägde 80% av tillgångarna.

Hans upptäckt har senare tillämpats i mängder av andra sammanhang och med liknande slutsatser, något som legat till grund till att Paretoprincipen formulerats.

Paretoprincipen ger att 20% av orsakerna ligger bakom 80% verkan. Principen har visat sig vara tillämplig inom en lång rad med områden och fenomen, inte bara ekonomiska utan även inom naturvetenskaperna såsom fysik, biologi osv.

Genom att göra de viktigaste 20% av en uppgift kan du uppnå 80% av det potentiella resultatet. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg för dig att använda. Genom att inte sträva efter fulländning i den enskilda uppgiften kan du istället istället använda din tid till andra uppgifter och på så sätt bli mer produktiv.

Exempelvis kan du genom att disponera 20% av din tid till de områden med störst verkan i fem olika uppgifter uppnå 80% av resultatet i samtliga fem uppgifter, istället för att fullända en enstaka uppgift.

Ett ord av varning är dock på sin plats. Alla uppgifter är inte per definition tillämpliga enligt paretoprincipen så det är viktigt att du på förhand skaffar dig en god bild av vilken verkan du kan få av en 20% procentig insats.
Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare

/ Albert Einstein