Goda vanor hos förmögna människor

Det finns ett antal gemensamma kännetecken hos de som blir finansiellt framgångsrika av egen kraft. Låt dig inspireras.
  • De har ett långsiktigt perspektiv.
  • De tar själva ansvar för att påbörja och fullfölja uppgifter.
  • De drar sig inte för att söka efter lösningar för sina problem eller utmaningar.
  • De har en god förståelse för sin egen situation och sådant som berör dem.
  • De söker aktivt upp information och bildar sig en egen uppfattning kring frågor som sin ekonomi, sitt arbete, sin karriär, mentorskap o.s.v.
  • De är inte främmande för att be andra om hjälp med sådant som de inte själva kan.
  • De anlitar andra att ta hand om sådant som inte ger dem personligt värde att göra själv.
  • De värdesätter sin egen tid högt och är inte rädda för att uttrycka den i termer av alternativkostnad.
  • De förstår vad det innebär att vara bra med pengar och förstår värdet av att investera för att uppnå långsiktiga mål.
  • De förstår vikten av att koppla av och ladda om batterierna.

En mer utvecklad diskussion kring vanor förmögna människor har finns bl.a. här.