Om att hantera risker i livet

Fråga inte en frisör om du behöver klippa dig.

Fråga inte ett försäkringsbolag om du behöver försäkring.

Vi tänkte istället hjälpa dig med ett grundläggande verktyg för att se över och förstå dina risker och utvärdera vilka du behöver hantera och vilka du får lära dig leva med.
Risk är möjligheten att någonting oönskat inträffar
Men att någonting är möjligt är inte samma sak som att det säkert kommer inträffa. Att vi funderar över risken innebär inte heller att det blir mer eller mindre sannolikt att det kommer ske. Ett första steg i att förstå och hantera sina risker är att acceptera att de faktiskt finns där och våga ta ansvar för att bedöma dem. Att vara vuxen nog att ta ansvar för sin situation helt enkelt.

En bra början är att bättre förstå vilka risker du har i livet som potentiellt skulle kunna få katastrofala konsekvenser för dig. Med konsekvenser avser vi då finansiell påverkan, sådant som potentiell kan kosta dig oerhört mycket pengar. Finansiell riskhantering är det sätt vi kan skydda oss själva uti fall att en oönskad händelse inträffar. Om huset brinner ner kan en finansiell ersättning hjälpa oss att bygga ett nytt hus och ersätta våra förlorade ägodelar, men det kan aldrig ge oss samma hus och ägodelar tillbaka.

När du har identifierat de största och mest omfattande risker som du potentiellt kan drabbas av är det dags att börja uppskatta sannolikheten att de kommer inträffa. Vi tar fram en fyrfältsmatris som stöd:


Skarmavbild 2019-08-13 kl 103212png


En effektiv och rimlig riskhantering handlar om att försöka förstå vilka händelser som skulle kunna innebära en stor finansiell påverkan och dessutom är sannolika att de inträffar.

När dessa är identifierade är nästa steg att titta på mindre sannolika händelser vilka fortfarande skulle kunna ha en stor finansiell påverkan.

Om du därefter identifierar händelser som är mycket sannolika men med mindre finansiell påverkan kan det vara läge att fundera över varför dessa är så sannolika och om du kan göra någonting annorlunda för att de inte ska behöva inträffa så ofta. Antagligen är det mer en beteendefråga än ett område för finansiell riskhantering. Överprissatta försäkringar är hur som helst inte svaret.

Några enkla verktyg för riskhantering:
  • undvik möjligheten att exponeras för händelsen
  • köp försäkring av ett försäkringsbolag
  • egenförsäkra dig, dvs. spara pengar för att ha möjlighet att betala om något skulle inträffa

Skilj mellan försäkring av liv och hälsa och försäkring av saker.

Det är få situationer där försäkring av saker är motiverat, undantaget försäkring av hus och hem. Om någonting händer med en sak du äger är det sällan du riskerar att få katastrofala finansiella konsekvenser för dig.

Vad gäller liv och hälsa ser vi ett långt större behov att skaffa skydd för att säkerställa din försörjning, dina anhörigas försörjning och ökade kostnader vid sjukdom eller dödsfall.

Men behoven förändras över livet.

En av de första riskerna i livet för dig som är nya i arbetslivet är din intjäningsförmåga. Alla som är i behov av en löneinkomst för sin försörjning behöver en sjuk- och olycksfallsförsäkring som stöttar dem ekonomiskt.

Om du skaffar en partner och barn tar du på dig ett större försörjningsansvar och därmed ändras dina behov på nytt. Med gemensamt ägande följer gemensamt ansvar vilket samtidigt kan vara en avlastning.

Ju större kapital du sparar på dig desto mindre behov av att försäkra dig. istället för att betala ett försäkringsbolag för att ta risken att täcka upp ekonomisk om någonting händer dig kan du bekosta situationen med egna medel. Fördelen är ju att du då slipper betala någon för att acceptera dina risker. försäkringsbolag är ju i regel vinstdrivande verksamheter som tjänar pengar. Ju mer av dina egna risker du själv kan absorbera desto större ekonomiskt svängrum kommer du få, både nu och i framtiden.