Om lån


Lånade pengar kan användas i en mängd olika syften. Några av de vanligast förekommande är:
  1. lån för konsumtion
  2. lån som finansiell hävstång, för att öka den förväntade avkastningen i en investering
  3. lån för att möjliggöra någon form av affärsverksamhet.


Lån för konsumtion

När du lånar för att konsumera betalar du mycket idag för att konsumera mindre i
framtiden. Du lever gott idag på bekostnad av ditt framtida jag.

Låna inte för att konsumera helt enkelt.

Forskningen visar att konsumtion på lånade pengar ger lägre välbefinnande än
konsumtion genom sparade pengar. Högst välbefinnande nås istället genom att betala i förväg och konsumera i efterhand.


Lån som finansiell hävstång

Belåning kan användas för att kräma upp den förväntade avkastningen i dina
investeringar.

Genom att belåna värdepapper utsätter du dig utöver ränterisk, dvs risken att räntan går upp, även för risken att dina värdepapper faller i pris. Det gör att säkerheten för lånet blir mer osäker och långivaren kan kräva att du skjuter till ett tillskott till säkerheten eller helt enkelt tvångssälja dina värdepapper.

Tidpunkten för en sådan försäljning är med största sannolikhet sämsta möjliga och utsikterna för dig att återhämta dig finansiellt efter att dina värdepapper tvångssålts efter ett stort börsfall är inte särskilt goda.

Bolån har i regel bättre villkor och fördelen att de är frikopplade från värdet på börsen. Om du vill använda belåning för att öka den förväntade avkastningen förespråkar vi i första hand att andra tillgångar än de aktuella värdepapperna, t.ex. en bostad, används som säkerhet.

I stunder av ekonomisk eller politisk oro kan tillgången till kredit upphöra. Under finanskrisen 2008-2009 tvingades många belånade investerare att likvidera sin tillgångar vid sämsta möjliga tidpunkt. Många förlorade allt de hade till följd av hävstången de använde som fungerat så väl under åren med stigande aktiekurser.

Att belåna sina investeringar är som att spela rysk roulette: du vinner för det mesta
men ibland blir det finansiell katastrof.
Ingen rationell person riskerar det hon har och behöver för sådant hon inte har och
inte behöver.

/Warren Buffet


Lån för affärsverksamhet

Många entreprenörer drivs hårt av vilja att säkra finansiering för att kunna förverkliga sina entreprenöriella drömmar.

Vi är inte helt säkra på att det är rätt område att fokusera på.

Ett av kriterierna för bra affärsidéer är att det finns en betalningsvilja för den produkt eller tjänst som erbjuds. Saknas betalningsvilja finns uppenbart fog för att ifrågasätta den finansiella sundheten i idén.

Vi är starka förespråkare av att driva verksamhet med ambition om försäljningsdriven tillväxt där extern finansiering kan användas med måtta för att förstärka de finansiella musklerna snarare än att extern finansiering är en förutsättning för att bedriva verksamheten.

Risken med det senare scenariot är att verksamheten hamnar i en stark beroendeställning till finansiärer. Ett beroende som kan ställas på sin spets i tider av allmän finansiell oro och bristande tillgång till kredit.

Låt aldrig möjligheten till finansiering av affärsverksamheten gå före försäljningsdriven tillväxt och lönsamhet.


Amortera eller behålla lån?

Att amortera lån är ett högavkastande räntesparande. Istället för att investera i räntebärande instrument eller på sparkonto är det klokt att först utvärdera möjligheten till amortering av eventuella lån.

Innan du amorterar av huset bör du fundera över om du behöver komma åt
likviditeten framöver. Kapital som är uppbundet i tillgångar såsom fastigheter är sällan speciellt lätt tillgängligt utan att först avyttra tillgången.

En bra grundregel är att lån som inte är säkerställda med panträtt alltid är bättre att amortera än behålla. I övrigt är belåningsgraden en i högsta grad individuell affär där vi vill slå ett slag för återhållsam väg med moderat finansiell hävstång i förhållande till värdet på tillgångarna.