Om motivation

Om du vill vara bra med pengar kan du inte spendera alla pengar du tjänar, än mindre spendera mer än vad du tjänar genom att låna pengar för att konsumera. Du behöver spara en del av din inkomst och investera den så att du kan bli rik i framtiden.
Genom att bli bra med pengar kan du forma ditt liv utifrån sådant du tycker är viktigt och givande för just dig.
Det är enkelt. Alla kan förstå att det är så det fungerar. Men varför är det ändå så många som känner osäkerhet kring pengar? Och varför är det så få som är rika?

Människor är unika varelser på så sätt att vi i tanken kan färdas i tid och rum. Till skillnad mot andra arter kan vi både fundera över framtiden och tänka tillbaka på historien. Utmaningen för oss som lever idag är att vi biologiskt inte är skapade för att hantera den typen av komplexa miljö som vi har i vårt moderna samhälle idag.

Biologiskt är vi programmerade att sträva efter omedelbar tillfredsställelse och snabb stimuli. Det var utmärkt när vi levde på savannen, letade föda och oroade oss för att bli uppätna av rovdjur. Det blir däremot en ordentlig uppförsbacke när vi ska fatta moderna ekonomiska beslut.

Vi ställs inför mängder av situationer där vi inte ser utfallet av våra handlingar förrän efter många år. För många av de ekonomiska beslut som vi kan fatta i vår vardag idag kan resultatet dröja i till och med decennier.

Som om inte det var nog med att våra biologiska förutsättningar ger oss uppförsbacke så strävar dessutom de kommersiella marknadskrafterna efter att vi ska använda våra resurser till kortsiktig konsumtion istället för långsiktig nytta. Till sin hjälp har de kunskap kring hur våra biologiska och psykologiska begränsningar ser ut och kan därför spela på just dessa svagheter för att få oss att falla för kortsiktiga frestelser.

Här finner vi mycket av förklaringen till sökandet efter omedelbar tillfredsställelse i många vardagsbeslut. Olyckligtvis rimmar det väldigt illa med att vara bra med pengar.

Att vara bra med pengar innebär många små beslut vars effekt inte alltid syns förrän efter många år. Ofta kan utfallet på kort sikt dessutom påverkas av en mängd faktorer som vi inte själva kan styra över. Risk och tur spelar en stor roll för de flesta utfall. Den omständigheten gör inte vårt beslut mindre bra, men det grumlar vår förmåga att utvärdera våra handlingar och skapar en osäkerhet kring huruvida vi gjort rätt saker.

Vår strategi för att hantera dessa utmaningar bygger på att skapa en regelbundenhet kring goda ekonomiska vanor. Att göra någonting regelbundet har den fina egenskapen att det bidrar till en självförstärkande spiral.

Om du ser dig själv som en författare så kommer en daglig skrivstund garanterat att stärka din egen bild av dig själv som författare. Om du ser dig som en person som är bra med pengar så kommer även små beslut i vardagen som förbättrar din ekonomi att förstärka din syn på din uppfattning att du är en person som är bra med pengar.

Genom att skapa goda vanor förstärker du även din förmåga att identifiera dig med en viss grupp individer vilka karakteriseras av just de vanorna. Det kallas för positiv associationsförmåga och är ytterligare ett verktyg för dig att använda för att stärka återkopplingen kring dina handlingar.

Om du utger dig för att vara författare förstärks din förmåga att se dig själv som författare om du omger dig med andra författare. Om du ser dig själv som en person som är bra med pengar knyter du an till andra personer med samma färdigheter och det stärker ditt självförtroende vid ekonomisk val.

De övningar och exempel som vi föreslår kan ibland verka banala och enkla. Det är avsiktligt. Genom att bli bra med pengar den enkla vägen behöver du inte använda dig av komplexa modeller.

Men du behöver förstå grunderna och du behöver förstå dem riktigt bra. Bara genom att på djupet förstå grunderna kan du med säkerhet och på lång sikt bli bra med pengar.