Om orsak och ansvar

  1. Du har inte alltid orsakat din egen situation.

  2. Du bär alltid ansvaret att förhålla dig till din egen situation.