Osäker kring pengar? Du är inte ensam.

Många personer känner stress i frågor om pengar och ekonomi. Privatekonomi har blivit ett dåligt samvete för många. Anledningen är inte nödvändigtvis en brist på pengar utan ofta att de saknar en struktur eller metod för hur de ska fatta privatekonomiska beslut. Många beslut fattas i stunden utifrån magkänsla snarare än genom en avsiktlig och medveten beslutsprocess.

Vi tror att en bidragande orsak till det är att privatekonomi som ämne ofta presenteras på ett otillgängligt sätt och genom komplicerade samband. Ofta används avancerade termer, fackspråk och svårtydda begrepp. Inte konstigt att vanligt folk känner sig vilsna och utlämnade.

Dessutom ogillar de flesta av oss att känna oss lurade vilket i många fall vi blir av finansbranschen. Vi har svårt att komma på någon annan bransch där kunder och leverantörer har så vitt skilda intressen som i finansbranschen. Det som är bra för finansbranschen är sällan bra för kunden.

Finansbranschen, media och andra intressenter har dessvärre incitament att göra frågan om din dina pengar tillkrånglad för att sedan kunna ta betalt för att ge dig råd. De spelar på din osäkerhet och vet att många är osäkra eller rädda för att visa sin okunskap.

Vi har en annan inställning till pengar
Vi är övertygade om att de enklaste lösningarna också blir de bästa i längden eftersom att de kräver mindre av dig.
Om du gör det enkelt för dig skapar du samtidigt förutsättningar för uthållighet. Det är uthålligheten som kommer att spela roll för att du ska kunna uppnå dina resultat. Ditt ekonomiska beteende är den enskilt största orsaken till om du är bra med pengar eller inte.
Att vara bra med pengar handlar inte om vilka typer av produkter eller tjänster du väljer utan snarare om vad du väljer att inte göra.
Det här kan verka extremt förvirrande för det finns få andra sammanhang där låg aktivitet är eftersträvansvärt. I nästan alla andra situationer innebär hög aktivitet att du faktiskt påverkar ditt utfall till det bättre. En golfspelare som tränar utslag kommer med tiden bli en bättre golfspelare.

Inom privatekonomi kan du ofta uppnå bäst resultat genom att låta bli att göra saker. Om du inte handlar upp hela lönen har du uppnått en bättre ekonomisk situation än månaden innan, om du inte är aktiv och handlar med aktier får du bättre resultat i dina placeringar osv.

Det fina är att ditt eget beteende är något som du själv alltid kan påverka. Alla kan bli bra med pengar. Oavsett vad du har för livssituation. Oavsett vilken utbildning du har eller vad du tjänar. Det handlar ytterst om vad du väljer att göra och framförallt väljer att inte göra.

I undersökningar uppskattar 80% av de svarande att de är bättre bilförare än genomsnittet.
Det är såklart omöjligt, 50% måste per definition vara sämre än genomsnittet. Annars är det inget genomsnitt.

Samma omständigheter gäller inom privatekonomi. De flesta personer överskattar sin egen förmåga eller sin egen prestation när det kommer till pengar. Trots det talar statistiken för att de flesta människor faktiskt inte är särskilt bra med pengar. Om så vore fallet skulle majoriteten människor vara miljonärer.

Verkligheten är att många helt saknar sparande och möjlighet att hantera oförutsedda utgifter. Genom att leva upp hela lönen månad för månad utelämnar de mycket av sin ekonomiska framtid till yttre omständigheter.

Vi menar att det inte behöver vara på det sättet. Vår övertygelse är att alla i någon utsträckning kan ta en större kontroll över sin privatekonomi och skapa sig själv en större ekonomisk trygghet både nu och för framtiden.

Genom att du gör det enkelt för dig nu gällande din privatekonomi så kan du samtidigt göra det enkelt för ditt framtida jag. En bra situation för dig idag bygger såklart en bättre situation för dig i framtiden.

När du blivit bra med pengar kommer en mängd positiva saker hända.

  • Du kommer känna att du skapar dig en riktning för framtiden.
  • Du kommer känna tryggheten i att använda en strukturerad process istället för att behöva finna lösningar i stunden.
  • Du kommer få möjlighet att hantera risker och förstå konsekvenserna av olika utfall.
  • Du kommer lära dig skillnaden mellan en bra beslutsprocess och ett bra utfall.
  • Du kommer känna mindre stress och oro runt din privatekonomi.
  • Viktigast av allt: det får dig att känna en större frihet i livet och en större mening kring varför du gör eller inte gör olika val i livet.