Pengar är viktigt för alla. Även för dig.

En dag kommer du att dö.

Den här boken har som mål att hjälpa dig att få en bra känsla kring pengar och finansiella beslut fram till den dagen. Att vara bra med pengar ger dig möjlighet att leva på det sätt som just du tycker är viktigt och att göra de saker som verkligen betyder någonting för dig. Du kommer nog att bli förvånad över hur enkelt det faktiskt är. Pengar är ju någonting som vi alla har i våra liv. Många tar det för givet men få reflekterar över vad pengar egentligen är och hur pengar fungerar. Ofta upplevs finansiella beslut som någonting komplicerat och svårt.

Vi har tyvärr tvingats konstatera att det saknas bra möjligheter för många att lära sig mer om pengar och att få bra hjälp i hur man kan tänka i olika beslut kring pengar. Många av de som ger råd inom det här området: banker, försäkringsbolag, rådgivare, opinionsbildare, företag - men också det offentliga som staten och kommunen - har ofta en intressekonflikt gentemot de beslut som ligger för ditt långsiktiga bästa. De gynnas av dyra produkter, mer lån, mer konsumtion, mer arbete. Men det är inte säkert att just de sakerna ligger i dina egna långsiktiga intressen.
Att vara bra med pengar är en färdighet precis som andra färdigheter - sjunga, laga mat eller skjuta lerduvor. Att vara bra med pengar innebär att du vet hur du tjänar, spenderar, lånar och investerar dina pengar på ett bra sätt. Det handlar inte nödvändigtvis om att skaffa så mycket pengar som möjligt, utan snarare om hur du använder de pengar du har till ditt förfogande på ett avsiktligt och långsiktigt hållbart sätt. Precis som med andra färdigheter kan du träna på att bli bra med pengar.

I den här boken kommer vi att förklara hur du kan få en bättre känsla för dina finansiella beslut. När du är bra med pengar kommer du sannolikt att bli rik och att vara rik ger dig möjlighet att göra roligare val i livet. Bra grejer helt enkelt! Den modell vi bygger boken på har vi valt att kalla för en enkel väg. Vår inställning är nämligen att bra finansiella beslut inte behöver vara speciellt komplicerade. Inte sällan är det så att den enklaste lösningen också är det bästa. Om du till exempel lägger din tid på sådant som du kan påverka istället för sådant du inte rår över, då kommer du snabbt att bli bra med pengar. Att vara bra med pengar kommer att skänka dig trygghet och möjlighet att göra mer av det du tycker är viktigt i livet. Men för att kunna leva fullt ut måste du också vara tillfreds med att du en dag kommer att dö. Innan vi kommer dit ska vi först konstatera att vi alla under livet behöver förhålla oss till pengar.

Du kan välja att ta ansvar för dina pengar, eller inte. Du kan välja att använda dina pengar medvetet och med avsikt, eller inte. Genom ditt handlande visar du för dig själv och för andra hur du i slutändan värderar dig själv och din tid. Så som samhället ser ut idag finns det inga möjligheter att stå utanför det ekonomiska systemet och olika finansiella beslut. Alla behöver äta, bo och ha kläder på kroppen. Det är därför oerhört svårt att inte involvera sig i finansiella transaktioner dagligen. Även om du inte tänker på det fattar du ju varje dag mängder av små och stora beslut kring din ekonomi:
  • vad du väljer att äta till frukost
  • hur du väljer att transportera dig
  • vilka kläder du bär
  • vilket typ av arbete du ägnar dig åt
  • vilka fritidsaktiviteter du väljer att göra och vilka du väljer att inte göra
  • och så vidare ...
Så länge du lever i ett fritt land där du kan fatta självständiga beslut för din egen situation så har du stora möjligheter att med pengars hjälp forma din dag och ditt liv såsom du själv önskar. Den här boken är skriven för att hjälpa dig med den uppgiften. När vi pratar om finansiella beslut så avser vi alla de beslut som i någon form påverkar eller påverkas av pengar. Finansiella beslut spänner över ett brett spektrum av områden: intjäning, spenderande, lån och investeringar. Det är kort sagt alla de beslut som påverkar din finansiella ställning på ett eller annat sätt. I boken kommer vi framöver genomgående att benämna alla de beslut som innefattar pengar i någon form som finansiella beslut.

Vi hoppas kunna hjälpa dig att kunna se dina dagliga finansiella beslut i ljuset av dina egna värderingar och prioriteringar du önskar göra i livet. Genom att mer konsekvent utgå ifrån vad som är viktigt för just dig kommer du också fatta bättre finansiella beslut. I vår mening har samhället i mångt och mycket förlorat kontakten med den här djupare innebörden av pengar, som en konsekvens av strävan efter kortsiktig konsumtion och vinstmaximering. Sällan lyfts möjligheten att ge sig själv tid att finna svaret på vad som verkligen viktigt. Vår observation är istället att de flesta människor ägnar merparten av sin tid åt sådant som egentligen inte är speciellt betydelsefullt för dem. Den mesta kommunikationen och de olika budskap du möter kommer därför sannolikt att handla om att tillfredsställa något kortsiktigt begär snarare än tillföra någon större mening.

Pengar är i själva verket ett verktyg och inte ett självändamål i sig. Pengar kan ge dig möjligheten att frigöra mer eller all din tid åt sådant som du tycker är viktigt. Pengar kan ge dig möjligheten att bygga och skapa sådant som skänker värde för andra. Pengar kan ge dig möjligheten att vara där för de som betyder något för dig. Inget liv är meningsfullt i isolation utan det är i samspelet med andra som människor finner syfte och mening. Genom att engagera dig i andra och påverka din omvärld till det bättre så tror vi att du ger dig själv möjlighet att leva ett godare liv, långt mycket godare än om du ägnar dig åt endast dig själv och dina tillgångar. Siffrorna på ditt bankkonto spelar ingen ju roll när du inte har något meningsfull avsikt för hur du avser använda dem. Syftet med dina pengar är alltså långt mycket viktigare för välbefinnandet än den absoluta mängden pengar. Även den förmögnaste personen kan vara djupt olycklig över sin finansiella situation om hon samtidigt saknar ett tydligt syfte och ändamål för pengarna.

Men genom att skaffa dig själv resurser och använda dem i enlighet med dina underliggande värderingar och drivkrafter så kan du förbättra både din egen och andras situation. Det finns såklart andra vägar än pengar för att komma till den slutsatsen: självreflektion, religionsutövning, meditation, samtalsterapi eller mindfulness för att nämna några. Men få vägar är i vår mening så konkreta och påverkansbara som att bli bra med pengar. Alla kan bli bra med pengar, oavsett bakgrund, utbildning, inkomst, yrke eller andra förutsättningar så kan du alltid bli bättre på att fatta finansiella beslut. Kommer du blir rik snabbt? Kanske, men antagligen inte. Däremot kommer du garanterat att känna en större trygghet och möjlighet i livet än vad du någonsin känt tidigare. Att vara bra med pengar är en superkraft helt enkelt. Det finns ingen nedsida med att ta ansvar genom att bli bättre på att använda sina pengar.

Men vi kommer inte att säga åt dig vad du ska göra. Bra finansiella beslut är personliga och det som är ett bra beslut för oss är inte nödvändigtvis ett bra beslut för dig. Bra finansiella beslut handlar om att hitta långsiktigt hållbara lösningar för sådant som du upplever som meningsfullt. Att bli bra med pengar handlar helt enkelt om att hitta din egen väg. Det finns ingen enda rätt väg som funkar för alla, men det finns mängder av vägar som alla kan vara bra. Framöver i boken berättar vi om hur du genom vår metod en enkel väg hittar just din väg, samtidigt som du undviker irrvägar och återvändsgränder. Var bara beredd på att uppgiften att bli bra med pengar är en resa utan målgång. Att bli bra med pengar är en process där du ständigt utvecklas, du kommer gå från mindre lärd till mer lärd men aldrig bli fullärd. Processen är utmanande för alla men typen av utmaningar kommer variera beroende på vilka förutsättningar och erfarenheter just du har. Likaså kan tiden det tar att göra framsteg vara olika för olika personer. Låt dig gärna inspireras av andras framgångar, men jämför aldrig dina finansiella beslut eller din finansiella ställning mot andras. Att bli bra med pengar är en helt och hållet en individuell utmaning.