Skapa målbilder för din framtid

Att skapa en målbild för framtiden är inte en enkel uppgift. Det är en svår uppgift. Det är kanske den enskilt svåraste uppgiften du kommer ställas inför om du vill bli bra med pengar.

Vi tror att den absoluta majoriteten människor idag saknar en målbild för sin framtid. Det blir tydligt när vi tittar på hur samhället ser ut och fungerar idag.

De flesta beslut som människor fattar i sin vardag styrs av strävan efter kortsiktig tillfredsställelse och sker ofta i isolation och utan helhetsperspektiv. Det är en naturlig konsekvens av att vi ständigt matas med budskap om kortsiktig konsumtion.

Mycket konsumtion handlar om begär och upplevda behov och de flesta människor prioriterar efter detta budskap. Det ska gå snabbt, helst i stunden och ge omedelbar tillfredsställelse. Att besluten fattas på de premisserna är inte konstigt om de flesta människor saknar en uttalad långsiktig målbild. De ser ingen tydlig alternativkostnad för sitt beslut.

När vi ställer frågan till personer vi möter var de vill vara om 15-20 år får vi väldigt sällan något tydligt svar. Den absolut vanligaste kommentaren är “vet inte”. Det är inte konstigt att många beslut i vardagen fattas utan helhetsperspektiv då det saknas tydliga målbilder.

Tillhör du dem som i dagsläget inte formulerat en målbild så har vi några konkreta förslag på hur du kan göra för att komma vidare. En förutsättning för att kunna göra jobbet och skapa en tydligare målbild är att du avsätter tid att fundera över och formulera målbilden.

Om du saknar tid så tror vi inte att du kommer lyckas skapa en målbild som verkligen talar till just dig. Du behöver möjligheten att verkligen reflektera för dig själv eller tillsammans med din partner.