Spendera dina pengar så att du blir lycklig

Kopplingen mellan pengar och lycka är i många fall svag. Antagligen beror det på sättet människor väljer att spendera.

För om det vore så enkelt att mer pengar automatisk gör oss mer lyckliga så borde de rikaste människorna vara lyckligast på planeten. Så verkar inte alltid vara fallet. Kopplingen mellan pengar och lycka är inte linjär såtillvida att mer pengar per automatik gör dig mer lycklig.

Därmed inte sagt att mer pengar inte ger möjligheten att leva ett lyckligare liv - tvärtom! Problemet såsom vi ser det är att många väljer att spendera sina pengar på ett sätt som med stor säkerhet inte gör dem ett dugg lyckligare.

Vår uppfattning är att förmågan att hantera sina pengar, att ha en tydlig strategi kring sin ekonomi, liv och vad man vill uppnå är långt viktigare för den upplevda lyckan än antalet kronor på bankkontot.

Mer pengar innebär förvisso större frihetsgrader men kommer ju också med större ansvar och krav.

Det finns otaliga exempel på personer som blivit förmögna på kort tid utan att kunna ta eget ansvar för sina nyfunna ekonomiska möjligheter. En tredjedel av alla amerikanska lottomiljonärer kommer försättas i personlig konkurs senare i livet. Sällan kommer deras konsumtion ha skänk någon större varaktig lycka.

Forskningen visar också att det mest effektiva sättet att konsumera för ökad lycka i livet är att följa några grundläggande teman:

1. Upplevelser istället för prylar

Mycket av konsumtionen i samhället är inriktad mot prylar vars berättigande är att de löser någon form av upplevt behov eller problem. Därmed inte sagt att det här upplevda behovet eller problemet innebär ett olyckligt liv.

En upplevelse är förvissa flyktig i avseendet att när den väl upplevts så är den också konsumerad. Men många har samtidigt en tendens att förlänga värdet at upplevelser genom att se fram emot dem innan de inträffar och tänka tillbaka på dem med glädje efter att de inträffat.

Vi vänjer oss helt enkelt väldigt fort med en högre materiell levnadsstandard medan minnet av en upplevelse skänker glädje under lång tid.

Prylar å andra sidan skänker en tillfredsställelse kring själva köptillfället men glädjen mattas i regel av redan efter några veckor för att ersättas av likgiltighet eller negativa känslor kring skötsel och underhåll, se vidare under punkt 6.

2. Spendera på andra istället för dig själv

Mycket av konsumtionen är inriktad på att “unna sig själv”. Studier visar dock att det konsumtionen som är mest förknippad med varaktig tillfredsställelse är när människor fått möjlighet att spendera pengar, gärna på upplevelser, tillsammans med nära och kära.

3. Konsumera flera små nöjen istället för några stora

Det här är en lite svårt ämne då många av de allmänna råden kring att bli bättre med pengar handlar om att dra ner på vardagskonsumtionen av småtjänster och liknande. Det finns helt klart ett visst fog för att fortsätt köpa latten på väg till jobbet, givet att just den latten skänker en tillfredsställelse som inte enkelt kan ersättas genom att t.ex. brygga kaffet hemma.

4. Undvik överdrivet trygghetssökande

Många av de tjänster och produkter som erbjuds handlar om att tillgodose ett trygghetssökande behov inom olika områden: hemlarm, drulleförsäkringar och avbeställningsskydd.

Problemet med mycket av den typen av konsumtion är att den kostar betydligt mer än vad den smakar. Det är en lukrativ verksamhet för företagen att spela på människors upplevda behov av trygghetssökande utan att det egentligen gör dem varken tryggare eller lyckligare.

Många av de situationer som dylika erbjudanden säger sig skydda mot är dessutom knappast särskilt allvarliga. Om den nyköpta TV:n går sönder så kan du ju alltid vara utan TV ett tag….

5. Sträva efter uppskjuten belöning

Uppskjuten belöning innebär helt enkelt att spara och se fram emot konsumtion till skillnad från att låna och konsumera direkt.

Förutom att det förstnämnda blir en bättre ekonomisk affär så innebär det även att du får möjlighet att se fram emot konsumtionen i förväg och vara stolt över din bedrift att sparat ihop till den i efterhand - två inte nog så viktiga områden i dagens värld av konsumtionskrediter!

6. Underskatta inte arbetet och ansvaret som följer med nya prylar

Många saker kräver löpande underhåll, förvaring, skötsel och reparationer. Människor har i regel en tendens att fokusera på inköpspris och i mångt och mycket bortse från de löpande kostnader och olägenheter som det innebär att konsumera saker i allmänhet och kapitalvaror i synnerhet.

7. Undvik jämförelseshopping

Genom att göra noggranna jämförelser innan köp hoppas konsumenter kunna göra en “bra deal”- Men genom att lägga tid på att jämföra och utvärdera olika produkteras egenskaper finns en överhängande risk att konsumenten lägger för stor vikt på egenskaper som inte har någon påverkan för hens faktiska lycka.

I jämförelser mellan en budgetpryl och en premiumpryl är det lätt att peka på alla de områden där premiumalternativet enkelt utklassar budgetlösningen i termer av prestanda eller kvalitet.

Därmed inte sagt att det är egenskaper som kommer skänka konsumenten någon mer lycka. problemet här blir att alternativkostnaden för det dyrare valet inte tydliggörs - pengar som istället skulle kunna användas för sådan konsumtion som faktiskt ger ökad lycka (se punkt 1 och 2)

8. Lär av andra som är lyckliga

Andra människor kan ge oss mycket värde inte bara genom att berätta vad som gjort dem lyckliga i deras liv utan även vad de tror kan göra oss lyckliga.

Många har en tendens av att överskatta sin egen förmåga att förutse hur stor lycka de kommer kunna få ut av en viss typ av konsumtion, samtidigt som de underskattar värdet av andra människors erfarenheter av samma typ av konsumtion.

Sammanfattningsvis finns starka bevis på att pengar köpa det mesta, om inte allt, av det som gör oss människor lyckliga i livet. Om vår konsumtion inte gör oss lyckligare så beror det uteslutande på att vi lägger pengarna på fel grejer helt enkelt.