Det finns en grundläggande princip kring det egna ansvaret.

Read more