Nationalekonomiprofessorn Carlo M. Cipolla skrev under 1970-talet en kort men tänkvärd essä benämnd “De grundläggande reglerna kring mänsklig dumhet” (The Basic Laws of Human Stupidity).

Read more