Somliga saker kan vi bestämma över, andra inte.

Read more