Return to blog
Gör rätt saker

Din uppgift i livet är att säkerställa långsiktiga lösningar för det som är viktigt men inte nödvändigtvis bråttom. Slösa inte din tid på kortsiktiga lösningar för sådant som är bråttom men inte nödvändigtvis viktigt.

Read more