Allmänt gäller att ju mer aktiv du är inom ett område desto bättre kommer du också bli på detsamma. Med ett undantag. Investera pengar.

Read more