Tillräckligt bra räcker

Du kommer tvingas göra mängder av val idag. Och i morgon. Och resten av ditt liv.

Vissa val kommer vara så uppenbara att det ger dig en möjlighet att fundera och reflektera över vilken väg du väljer att gå. Vissa val är så subtila att du inte ens märker dem. En del val kommer att passera närmast obemärkta medan andra får enorma konsekvenser för dig och din omgivning..

Vare sig du vill eller inte så kommer du behöva ta ställning till mängder av alternativ varje enskild dag.
 • Ska du ta hissen eller trappan?
 • Vilket tvättmedel väljer du att köpa?
 • Vad ska du laga till middag?
 • Hur ska du lösa det där problemet på jobbet?
 • Vad ska barnen ha för kläder på sig?
 • Vad ska du ha för kläder på dig?!
 • Ska du lägga en slant i insamlingsbössan eller inte?
Listan kan göras i stort sett obegränsad. Varje dag.

Det finns inget bortre gräns för hur många områden du kan göra aktiva val inom. Däremot finns det en bortre gräns för hur mycket information du kan bearbeta och ta ställning till. Listan över möjliga val kommer alltid att vara oändligt mycket längre än din möjlighet att genomföra konsekventa och genomtänkta belsut.

Det här är en av anledningarna till att många människor faller tillbaka på tumregler eller “känsla” i sin beslutsprocess - många orkar helt enkelt inte ta in och bearbeta all tillgänglig information kring alla specifika valsituationer de ställs inför i livet.

Beslutsutmattning


Decision fatigue är ett fint engelskt uttryck vars svenska motsvarighet inte riktigt blivit etablerat i sverige. Beslutsutmattning kanske?

Att drabbas av beslutsutmattning innebär att ständigt ställas inför så många olika valsituationer att du till slut kapitulerar inför uppgiften att försöka göra bra val för din egen situation.

I takt med att mängden alternativ för varje enskilt val som du ställs inför konstant ökar så ökar också sannolikheten att du till slut inte längre orkar utvärdera och väga olika alternativens för- och nackdelar mot varandra.

Resultatet kan bli att:
 • du löper risk för att göra mindre noggrant avvägda beslut
 • du undviker att ta beslut helt och hållet (även kallat beslutsoförmåga)
 • du faller tillbaka på spontan- eller impulsbeslut
En viktig faktor som talar emot din egen möjlighet att fatta kloka väl avvägda beslut är att de flesta människor visar upp en begränsad självkontroll kring sin egen beslutsprocess. Många faller helt enkelt in i dålig vanor lätt och har då svårt att på ett rationellt sätt hantera beslutsprocessen kring sina dåliga vanor.

Särskilt tydligt blir detta i frågor som rör privatlivet där ansvaret för uppföljning och kontroll i stor utsträckning vilar på dig själv och ingen annan. Ofta leder dåliga vanor till dåligt samvete, stress, sårbarhet och utsatthet.

Beslutsutmattning innebär också försämrade möjligheter för dig att fatta långsiktigt bra beslut. Marknadsförare och säljare driver istället på din beslutsprocess att landa i impulsköp och olika försök till omedelbar tillfredsställelse. Det är ingen slump att mataffärer placerar godis i anslutning till kassorna.

Vi vill göra en viktig poäng här. Samhället runt omkring dig kommer att ha incitament att driva på dina beslut i en för dig långsiktigt dålig riktning:

Skarmavbild 2019-08-22 kl 093524png

Tillräckligt bra


Det kan kännas lockande att inför varje enskilt val ha ambitionen att välja “det bästa”. De flesta personer vi möter älskar att göra göra olika former av klipp. Huruvida produkten eller tjänsten egentligen var nödvändig eller viktig för dem är ofta sekundärt.

Om du klarar av att acceptera att du inte behöver ha det bästa inom varje enskilt område så kommer du ha goda möjligheter att undvika många av fällorna kring de beslut du kommer ställas inför framöver.

Dina förutsättningar att leva ett lyckligt och rikt liv på lång sikt påverkas framförallt av att du gör de viktiga sakerna bra och låter bli att göra några riktigt dåliga val idag och framöver. Du behöver inte försöka välja det bästa i varje enskilt läge, risken är bara att du med en sådan ambition faller in i beslutsutmattning till slut.

Om du gör bra val inom de områden som är viktigast för dig och din framtid så räcker det att alla de andra beslut du behöver fatta är tillräckligt bra.

Låt oss illustrera med ett konkret exempel för att förklara hur vi menar:

Om disk inte är en av de viktigaste frågorna i livet för dig behöver du inte lägga timmar på att fördjupa dig i vilken diskmaskin och diskmedel som kommer ge dig den allra bästa förhållandet mellan pris och prestanda. Köp det som har rimliga prestanda till ett rimligt pris och gå vidare i livet.

Paretoprincipen


Vi är starka förespråkare av att lägga tiden på att hitta en tillräckligt bra lösning istället för den bästa lösningen.

Paretoprincipen ger att genom att lägga 20% av tiden på en uppgift kan du uppnå 80% av slutresultatet, men bara genom att lägga resterande 80% av tiden kan du uppnå 100% av resultatet. Det tidsoptimala valet är följaktligen att acceptera 80% av resultatet som tillräckligt bra och på så sätt frigöra 80% av tiden att ägna åt andra aktiviteter!

Bild 2019-08-22 kl 0943jpg

Att vara “tillräckligt bra" med pengar


Eftersom att vara bra med pengar handlar om att göra smartare val inom ett antal viktiga områden med stor påverkan för din långsiktiga situation lämpar det sig utmärkt att använda en metod baserat på principen om tillräckligt bra.

Konsekvensen för dig blir att du med minimal tidsanvändning kommer uppnå ett 80% optimalt resultat vilket är gott och väl vad som krävs för att bli bra med pengar.

Faktum är att genom att konsekvent applicera tillräckligt bra principen kan du även frigöra mängder av tid som du annars skulle behöva avsätta för att inhämta information och utvärdera olika valmöjligheter, tid som du istället kan ägna åt sådant som du tycker om att göra.

För att underlätta den praktiska tillämpningen av “tillräckligt bra” för att bli bra med pengar har vi sammanställt några av de privatekonomiska områden som har stor påverkan för de flesta:
 1. boendekostnader
 2. transport
 3. mat
 4. investeringar
 5. lån
Gör du inget annat är dessa fem områden och fattar genomtänkta val enligt tillräckligt bra principen så kommer du att bli bra med pengar och över tid bli rik, så enkelt är det.

Några avslutande frågor


 • Hur ser du på att optimera samtliga val vs. “tillräckligt bra”-principen?
 • Kan du tänka på någon situation där du lägger oproportionerligt mycket tid på att utvärdera alternativen givet den påverkan valet har för dig?
 • Kan du tänka på en situation som omvänt har en stor eller mycket stor påverkan för dig men där du konsekvent avstår från att göra en noggrann utvärdering av alternativen?