Tillräckligt med pengar

Den här artikeln kan hjälpa dig att komma fram till vad som är tillräckligt med pengar för dig.

Vi vet att det är en svår fråga för vi har frågat både oss själva och flera hundra personer samma fråga. Men väldigt få har kunna ge oss ett bra svar. Eller ens ett svar. De flesta har helt enkelt inte funderat så mycket på vad som är tillräckligt med pengar för dem.

Att förstå vad du vill uppnå är en helt avgörande för att kunna bli bra med pengar.
Många personer har ingen tydlig uppfattning var de står ekonomiskt eller var de är på väg. Den allmänna synen runt pengar verkar ofta vara mer av typen “ju mer pengar desto bättre”.

Men mer pengar är inte alltid bättre. Pengarna kommer ju på bekostnad av din tid. Din tid är en begränsad resurs som du aldrig kan få tillbaka, när du har förbrukat den så har du förbrukat den för alltid.

Väldigt få personer som vi har pratat med har en klar bild av vad deras ekonomiska målsättningar är. Kanske beror det på att de saknar en metod för att komma fram till svaret på vad som är tillräckligt?

Det vanligaste svaret vi fått på frågan om vilka ambitioner människor har kring sin privatekonomi är i allmänhet “mer” och “nu”. Problemet med ett sådant svar är att det svarar inte på “hur mycket mer” eller huruvida “nu” är realistiskt. Framförallt saknar det koppling till vad personen vill, var personen står idag och hur hen ska gå tillväga för att nå sitt mål.

Med så oklara målsättningar är det inte konstigt att många fastnar i ekorrhjulet: vardagen där långsiktiga problem löses genom kortsiktiga beslut. Att ständigt springa fortare och fortare utan att komma framåt.

Frågan om hur mycket pengar som är tillräckligt för dig är en långsiktig fråga. Den handlar ytterst om hur du väljer att leva ditt liv och hur du prioriterar olika delar av livet mot varandra.

I ekorrhjulet leder konstant kortsiktiga “här och nu”-beslut till att den långsiktiga frågan om hur du egentligen vill leva ditt liv ständigt bortprioriteras. Alla dina beslut är ju en fråga om prioritering.

Att inte spara undan en del av det du tjänar innebär att du konstant försöker använda en kortsiktig lösning (lönearbete) för att lösa ett långsiktigt problem (hur du ska få pengar för din försörjning).

Allt du gör med din tid och pengar ska ställas mot de alternativ som du kunde ha använt din tid och pengar till. När du lever i ekorrhjulet och väljer "enkla" lösningar på kort sikt innebär det oftast att du samtidigt ger dig själv sämre förutsättningar att äga din tid på lång sikt.

Många som lever i ekorrhjulet lever heller inte som de lär. De pratar gärna om hur viktiga grundläggande frågor som familjetid, hälsa och personlig utveckling är för dem. Men de spenderar samtidigt merparten av sin tid och pengar på kortsiktig konsumtion. Pengarna rinner mellan fingrarna så fort lönen träffar bankkontot.

Hade de istället haft en tydligare målbild och en starkare motivation kring vad de vill åstadkomma så tror vi att de flesta inte hade gjort samma ekonomiska val. Framförallt så tror vi att det hade gjort dem mycket mer medvetna kring deras val.

Att förstå vad du vill har många fördelar


Genom att komma till insikt kring vad som är tillräckligt med pengar för dig får du samtidigt en stark känsla av harmoni. En av de största fördelarna med att sätta tydliga mål i livet är att det samtidigt skapar känslan av att allt som sker är en del av ett större sammanhang. Vardagen och arbetet får en större och djupare mening när lönen kopplas till ett livsmål. Dagarna går från att vara en ständig jakt på mer och större till att istället handla om hur du kan skapa dig själv förutsättningar att tillbringa din tid med just sådant som du uppskattar som värdefullt att göra.

Dessutom ger det dig en utmärkt möjlighet att kunna dela med dig av ditt överflöd till andra med gott samvete. Att kunna ge till andra som behöver det utan att uppleva att du försakar någonting för egen del upplever vi själva som djupt tillfredsställande.

Framförallt skänker ett livsmål en trygghet och lugn kring den egna situationen, en förståelse kring varför du gör vissa val och en känsla av att ha i kontroll. Det här är mycket viktiga frågor och där vår metod kan vara till stor hjälp eftersom de flesta svenskar känner oro och osäkerhet kring sin ekonomi.
Att säga nej är att visa respekt för sin egen och andras tid
Vi är av åsikten att det är mycket bättre att göra några få viktiga saker än att ägna sin tid åt många oviktiga. Genom att prioritera sådant som är viktigt och meningsfullt i olika avseenden skapar du dig en känsla av sammanhang och tillfredsställelse.

Mindre bra sätt att skapa mål


Vissa personer utgår från sin nuvarande situation och lägger på en viss procent pengar, status eller saker för att skapa sig ett mål kring vad de vill uppnå i livet.

Vi ser många problem med att utgå ifrån din nuvarande situation och göra ett påslag för att skapa dig ett framtida mål. Låt oss kort gå igenom några av dessa:
  • Målet har en tendens att flytta på sig. Mer vill ha mer. En summa som kan kännas stor i yngre år riskerar att uppfattas som otillräckligt om du skaffar dig fler och dyrare vanor i takt med att du blir äldre.
  • Smygande livsstilsinflation. Livsstilsinflation är att lägga sig till med små vanor som tillsammans skapar en väsentligt högre levnadskostnad. Uteluncher, dyra hobbies, prylar, regelbundna resor osv.
  • Socialt tryck att göra vissa typer av val i livet. Det är lätt att dras med i en livsstil som upplevs som “det normala” när många i din omgivning gör liknande val.
Avgörande för att nå ett ekonomiskt mål är inte hög avkastning utan ett målmedvetet och uthålligt sparande. Det svåraste för många  är att komma igång. Vi vet för vi ser det runt omkring oss hela tiden. Vår förhoppning är att du som läser det här sätter igång och påverkar de saker du kan påverka direkt istället för att formulera en perfekt målbild och plan. Målbilden kommer komma och bygga sig starkare med tiden bara du börjar att ta små steg i rätt riktning.
Den största fienden till en bra plan är drömmen om en perfekt plan.

/Karl von Clausewitz 
Eftersom de flesta personer är upptagna med att leva i ekorrhjulet så har de helt enkelt inte tid att fundera över vad de egentligen vill göra med sina liv. Därför tror vi att du behöver ta dig tid att landa vad du vill i ditt liv. Det bästa sättet enligt oss är att ta ledigt ett helt år för att få möjlighet att fundera och känna efter vad du egentligen vill göra i ditt liv.

Att ha en målsättning att utgå ifrån ger dig alltid bättre resultat. Alltid.

Några avslutande frågor


  • Har du beslutat dig för vad som är tillräckligt med pengar för dig?
  • Har du någon personlig målbild för din privatekonomi?
  • Hur skulle du vilja känna runt din ekonomiska situation framöver?
  • Vilka steg kan du ta för att nå dit?