Tillräckligt med pengar

Många ser pengar som resultatet av en form av tävling utan direkt slutmål. Ju mer desto bättre tycks vara devisen för många. Men självklart finns det ett slutmål när det gäller pengar. Pengar är en resurs vars värde skapas av dess syften och ändamål, pengar har inget egenvärde i sig. Värdet pengar ger dig kommer i slutändan av hur du använder dem.

Vi föreslår därför att du tänker på pengar som ett verktyg att använda i livet. För det är bara när du använder pengar till sådant som är viktigt för dig som pengar kommer att skänka dig ett djupare värde. Om du väljer att spendera alla dina pengar på kortsiktigt konsumtion och tillfällig tillfredsställelse så kommer pengar heller aldrig att få någon större betydelse utan du är för evigt fast i en tröstlös jakt efter nya konsumtionskickar.

Den som har mest pengar, eller prylar för den delen, är inte lyckligast och verklig rikedom kan aldrig uttryckas i mängden tillgångar. Tillgångar är ändliga och den som mäter sitt eget värde efter en sådan måttstock kommer leva för evigt besviken. Omvänt så kan begäret efter mer vara oändligt. Buddisterna kallar det för Taṇhā - vilket kan översättas som stark törst eller begär.
Taṇhā är... en pil. Giftet av ignorans sprider dess gift genom begär, passion och dåliga avsikter

/ Sunakkhatta Sutta - Majihima Nikaya 105

Genom att mäta tillfredsställelse i ändliga materiella termer kommer begäret aldrig få en chans att mättas. Det finns ständigt en möjlighet att skaffa mer, det finns alltid större rikedomar att sträva efter. Den som bygger självkänsla genom sina tillgångar och tillfredsställer sitt begär därigenom riskerar alltså att leva för evigt besviken.

Välj istället en bättre väg. Välj en väg där du ger dig själv tid att prioritera det som är verkligt viktigt för just dig. Det kommer ge dig ett tydligt ändamål för dina pengar och dina finansiella resurser får ett värde och mening. Med ett konkret ändamål för dina pengar följer också en tydligare målbild för dig att förhålla dig till i livet. Det finns ju ett läge när mer pengar inte spelar någon större roll, när större förmögenhet inte skapar större värde.

Genom att förstå och uttrycka vilket ändamål pengar har för dig och i vilket syfte de ska användas ger du dig själv bättre möjligheter att finna förnöjsamhet och därigenom stå över omgivningens påtryckningar om högre materiell status. Att vara del i en ändlös tävlan efter mer är ett slöseri med tid. Att leva i enlighet med dina egna värderingar i dina finansiella beslut är istället i högsta grad tillfredsställande.

När du är bra med pengar så har det dessutom den positiva bieffekten att det troligtvis sänker den absoluta nivån för vad som är tillräckligt med pengar och det gör uppgiften att uppnå tillräckligt betydligt mer överkomlig.

Det finns alltid en möjlighet att översätta en dröm i livet till finansiella termer. I sin enklaste form är det att trygga möjligheten till försörjning och ge frihetsgrader till hur du kan disponera din tid och fatta självständiga beslut. Det kan innefatta att lönearbeta mindre eller inte alls. Det kan innefatta din möjlighet att kunna hjälpa eller påverka din omgivning. Det kan hjälpa dig att förverkliga ett kall genom gåvor, genom eget engagemang eller genom företagande.

Pengar kan vara en stor begränsning i livet om du saknar tillräckliga resurser för att kunna leva det liv du önskar. Omvänt kan en stor förmögenhet men avsaknad av strategi vara en minst lika stor börda. Mer pengar är inte svaret på vad som ger värde livet, lika lite som att mindre pengar skulle vara en självklar väg till lycka och mening.

Allt annat lika är det förvisso ofta enklare att matcha det finansiella behov som följer av enkla vanor, men det är inte nödvändigtvis en bra väg till ett gott liv om den livsstilen inte samtidigt linjerar med dina egna värderingar. Valet av livsstil och grad av konsumtion är ytterst ett individuellt val, men vi är av åsikten att överkonsumtion är ett större problem i samhället idag än underkonsumtion. Det indikerar att de flesta sannolikt kan finna en högre livskvalitet genom att dra ner på konsumtionsnivån. Både graden av och typen av konsumtion ett individuellt val som du själv måste göra och med fördel gör du det utifrån dina sanna behov.