Tre nivåer av ekonomiska framsteg

För att kunna besluta vad som är tillräckligt med pengar för dig behöver du förstå hur du vill ha ditt liv i framtiden. Vi försöker göra det lite mer begripligt genom att dela in ekonomiska framsteg i tre nivåer:

 1. ekonomiskt trygg
 2. ekonomiskt fri
 3. ekonomiskt oberoende

De tre stegen är subjektiva och beskriver hur du upplever din egen ekonomiska situation. Rent praktiskt innebär det att olika personer kan ha vitt skilda kriterier för att uppnå samma ekonomiska mål.

Låt oss titta närmare på hur vi ser på de tre olika stegen:


1. Ekonomiskt trygg


Att inte ha kontroll eller förståelse för sin ekonomi leder till en stor osäkerhet i vardagen. Att inte veta om räkningar eller oförutsedda utgifter kommer kunna betalas i slutet av månaden skapar självklart otrygghet.

Som ett första delmål på din resa att bli bra med pengar föreslår vi att du siktar på att bli ekonomiskt trygg. Att vara ekonomiskt trygg innebär att du förstår din ekonomiska situation

 • du klarar av att fatta genomtänkta och långsiktiga beslut kring din privatekonomi
 • du har tydliga mål och en plan för hur du ska uppnå dem
 • du har marginaler, beredskap och förmåga att hantera oväntade situationer

Exakt hur en sådant situation ser ut beror självklart på vilken utgångspunkt och vilka prioriteringar just du har men några exempel på vad som kännetecknar en ekonomiskt trygg situation skulle kunna vara
 • stadig förutsägbar inkomst
 • förutsägbara utgifter, som är markant lägre än inkomsten
 • ett visst sparkapital, säg 1-2 års levnadskostnader
 • en nedskriven investeringsstrategi
 • väl avvägt risktagande med avseende på belåning, inkomsttrygghet, försäkringar etc


2. Ekonomiskt fri


Ekonomiskt fri är nästa steg på den ekonomiska resan. Att vara ekonomiskt fri innebär att du till viss del finansierar din livsstil genom ditt sparkapital och till viss del genom lönearbete. På så sätt möjliggör du för dig själv att välja arbete inte utifrån vilken lön du får utan utifrån hur väl det speglar dina önskemål kring hur du vill tillbringa din tid.

Några exempel på kännetecken för en ekonomiskt fri situation skulle kunna vara:

 • möjlighet att byta yrke till ett som betalar mindre
 • deltidsarbete för mer fritid
 • längre ledigheter
 • möjlighet att flytta till annan plats

Istället för att ständigt jaga efter mer saker och högre lön så kan du när du uppnått din ekonomiskt fri siffra känna en trygghet och lugn. Konkret kan en ekonomiskt fri situation sägas ha samma grundförutsättningar som ekonomiskt trygg men med ett större totalt sparkapital, säg 5-10 års levnadskostnader.


3. Ekonomiskt oberoende


Ekonomiskt oberoende höjer ribban för vad du vill uppnå med din privatekonomi. När du är ekonomiskt oberoende har du så pass stort sparkapital att det kan försörja dig resten av livet utan krav på ytterligare inkomster.

Att vara ekonomiskt oberoende möjliggör för dig att helt sluta med lönearbete om du vill för att istället fullt ut använda din tid till sådant som ger dig större mening och sammanhang.

Hur mycket kapital behövs för att bli ekonomisk oberoende? En enkel tumregel är att om du kan leva på 3-4% av ditt kapital varje år är du ekonomiskt oberoende. Begreppet kallas för Safe Withdrawal Rate (uttagsnivå).

3-4% uttagsnivå innebär att ditt totala investerade sparkapital uppgår till ca. 25-33 gånger dina årliga levnadskostnader. Om din uttagsnivå täcker dina löpande levnadskostnader, då behöver du inte längre arbeta för din huvudsakliga försörjning.

Det finns många studier och simuleringar kring detta ämne, främst i USA gjorda för amerikanska pensionärer. Historiskt har en uttagsnivå om knappt 4% fungerat för de flesta scenarier. Samtidigt vill vi lägga in en brasklapp om att det ekonomiska klimatet vi har idag med historiskt låga räntor kombinerat med en lång börsuppgång kan innebära att 4% är ett alltför optimistiskt antagande.

Det här är som sagt en enkel tumregel och det finns många aspekter kring den här frågan att ta hänsyn till för din individuella situation.

Vi kommer att utveckla våra tankar kring hur vi ser på frågan om vad som är en rimlig uttagsnivå och vilka möjligheter vi ser kring detta för en svensk kontext. Fortsättning följer inom kort!


Sätt igång


Det viktigaste är inte att ha en perfekt målbild från början. Det viktigaste är att du sätter igång.

Om du vill ha bättre ekonomi än vad du är idag behöver du göra någonting annorlunda. Så enkelt är det och det tål att upprepas.
Även om ditt måltal för ekonomiskt fri eller ekonomiskt oberoende kan verka avskräckande stort så är det ingen anledning att inte sträva efter det.
Du kommer bli överraskad över hur stor skillnad det gör för din motivation om du har ett tydligt definierat mål att sträva efter. Skillnaden kommer märkas för dig i din motivation att förändra och den kommer märkas i den mening, harmoni och lugn du kommer känna över vardagen.

Dessutom kommer det märkas på ditt bankkonto.

När du börjat ta flera små steg i rätt riktning så kommer summan av dessa små förändringar snabbt att göra skillnad och över tid kommer avkastningen i dina investeringar dessutom att ge dig en extra knuff.

Lita inte för mycket på avkastningen bara, den allra största påverkan för din ekonomiska situation ligger i hur motiverad du är att förändra dina vanor och ditt ekonomiska beteende.