Verka utan att kämpa

Trovärdiga ord är inte vackra; vackra ord är inte trovärdiga.
Den som äger sann kunskap argumenterar inte;
den som argumenterar äger inte sann kunskap.
Den som är god är inte mångsidig;
den som är mångsidig är inte god.
Därför samlar inte Den helige mannen på hög.
Ju mer han verkar för andra, desto mer behåller han för sig själv. Ju mer han skänker åt andra, desto mer får han själv.
Sådan är Himlens väg att den gagnar, men avstår från att skada.

Sådan är Den helige mannens väg att han verkar utan att kämpa med andra.

Lao Zi - Dao de jing