Vilka resurser behövs för att du ska nå din målbild?

För att göra din målbild mer konkret behöver du även identifiera vilka resursmässiga behov som behöver mötas för att din målbild ska kunna förverkligas. Målbilden är det som motiverar dig att göra ansträngningar och förändringar.

De resursmässiga behoven är det som krävs för att du ska kunna genomföra eller uppfylla din målbild i termer av resurser. Resurserna är inte ett mål i sig, bara en sammanställning kring vad du behöver för att din målbild ska kunna uppfyllas.

Att identifiera de resursmässiga behoven är grunden för att kunna göra din målbild mer konkret samt för att skapa lämpliga milstolpar att bekräfta dina framsteg med (mer om det lite senare).

Risken att inte översätta din målbild till mer konkreta resursbehov är att målbilden kanske inte är tillräckligt specifik för att du ska kunna relatera till den i dina vardagsbeslut. Genom att göra kopplingen mellan din målbild, dess resursmässiga behov och dina milstolpar får du lättare en uppfattning om hur du kan utvärdera dina beslut och ditt eget handlande.

Att hitta de resursmässiga behoven kring en målbild är ofta inte så svårt. Det handlar helt enkelt om vilka resurser du behöver disponera för att kunna förverkliga din målbild.

Några vanligt förekommande resurser:
  • tid
  • pengar
  • energi
  • hälsa
  • personligt nätverk, sociala kontakter

Eftersom det här är en metod för att bli bra med pengar så konstaterar vi att samtliga resurser som behövs för målbilden är viktiga men att vi huvudsakligen kommer fokusera på hur du kan lösa ditt behov av pengar.

I många fall är tid en funktion av pengar, till exempel genom att tid kan bytas mot pengar (avlönat arbete). Det finns en stor potential för dig att disponera din egen tid genom att skapa dig ekonomiska resurser.